[1080p资源] 哭泣女人的诅咒 The.Curse.of.La.Llorona.2019.1080p高清电影下载

[复制链接]
朱古力小酥酥 发表于 2019-5-28 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.jpg
导演: 迈克尔·查维斯
编剧: 米琪·多特里 / 托拜厄斯·伊康尼斯
主演: 琳达·卡德里尼 / 帕翠西娅·维拉奎兹 / 雷蒙德·克鲁斯 / 玛德琳·麦格劳 / 西恩·帕特里克·汤玛斯 / 伊蕾娜·肯 / 里卡多·马姆多 / 安德鲁·T·李 / 玛丽索尔·拉米雷斯 / 约翰·马歇尔·琼斯 / 杰妮-琳恩·金辰
类型: 悬疑 / 惊悚 / 恐怖
制片国家/地区: 美国
语言: 英语
上映日期: 2019-04-19(美国)
片长: 93分钟
又名: 哭泣的女诡(港) / 哭泣的女人(台) / 泣妇的诅咒(豆友译名) / 泣妇诅咒 / 孩子们 / The Children / The Curse of the Weeping Woman

哭泣女人的诅咒影视影评:
哭泣女人的诅咒.png

哭泣女人的诅咒简介:
新线恐怖片[孩子们]更名为[哭泣的女人的诅咒](The Curse of La Llorona,暂译),温子仁担任制片,其公司Atomic Monsters担任制作。导演迈克尔·查维斯,主演琳达·卡德里尼。墨西哥传说中有一个“哭泣的女人”的故事, 一个丢了自己孩子的女人开始掠夺其它人家的孩子。片中的单身母亲在调查儿童失踪案时发现这个“哭泣的女人”似乎就在她的身边。

哭泣女人的诅咒资源信息:
 1. DISC INFO:

 2. Disc Title:     The.Curse.Of.La.Llorona.2019.COMPLETE.BLURAY-DiSRUPTION
 3. Disc Size:      32,934,355,854 bytes
 4. Protection:     AACS
 5. Extras:         BD-Java
 6. BDInfo:         0.7.5.3 (compatible layout created by DVDFab 11.0.3.9)

 7. PLAYLIST REPORT:

 8. Name:                   00800.MPLS  
 9. Length:                 1:33:14.130 (h:m:s.ms)
 10. Size:                   22,846,500,864 bytes
 11. Total Bitrate:          32.67 Mbps

 12. VIDEO:

 13. Codec                   Bitrate             Description     
 14. -----                   -------             -----------     
 15. MPEG-4 AVC Video        23866 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 /

 16. AUDIO:

 17. Codec                           Language        Bitrate         Description     
 18. -----                           --------        -------         -----------     
 19. Dolby TrueHD/Atmos Audio        English         3979 kbps       7.1-Atmos / 48 kHz / 3979 kbps / 24-bit (AC3 Core: 5.1-EX / 48 kHz / 448 kbps)
 20. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 21. Dolby Digital Audio             English         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 22. Dolby Digital Audio             French          448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 23. Dolby Digital Audio             Spanish         448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps
 24. Dolby Digital Audio             Portuguese      448 kbps        5.1 / 48 kHz / 448 kbps

 25. SUBTITLES:

 26. Codec                           Language        Bitrate         Description     
 27. -----                           --------        -------         -----------     
 28. Presentation Graphics           English         21.551 kbps                     
 29. Presentation Graphics           French          13.733 kbps                     
 30. Presentation Graphics           Spanish         14.851 kbps                     
 31. Presentation Graphics           Portuguese      15.736 kbps                     
 32. Presentation Graphics           French          0.037 kbps                     
 33. Presentation Graphics           Spanish         0.082 kbps                     
 34. Presentation Graphics           Portuguese      0.067 kbps
复制代码


哭泣女人的诅咒影视图片:
3.png

2.png

1.png

哭泣女人的诅咒1080p蓝光原盘资源下载:

哭泣女人的诅咒 The.Curse.Of.La.Llorona.2019.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos【30.67 GB】
哭泣女人的诅咒 The.Curse.Of.La.Llorona.2019.1080p.BluRay.AVC.TrueHD.7.1.Atmos-Di.torrent (86.65 KB, 售价: 20 金币)
热门电影
关闭

站长通知上一条 /1 下一条

Copyright   ©2015-2016  4k群  Powered by©Discuz!  技术支持:4K群